VI FORMIDLER VIDEN, DRØMME OG HISTORIER


KRØNIKER 2019

Lørdag 22 juni kl 14 (NB)
Fernisering med et let traktement og et glas

Søndag 23 juni kl 14 (NB)
Rundvisning i Særudstillingerne

Søndag 30 juni kl 16
“Den nordiske Melodi · lyriske og dansende Udtryk” 
Musik og Fortælling: LOUISE BISGAARD VASE

Søndag 7 juli kl 16
“Udlængsel · to sygeplejersker på arbejde i 7 Lande” 
Faglige, traditionelle og religiøse Udfordringer
ANNETTE LIND og CLAUS CHRISTENSEN, Bedsted

Søndag 14 juli kl 16
“100 års myter om maleren Emil Nolde”
BJØRN WANDALL · Cand.mag. · Pakhuset Krik

Søndag 21 juli kl 16
“To danske kunstnere i Lapland ·
Kirsten Kjær og Emilie Demant Hatt
JYTTE NIELSEN · Museumsleder · Museum Thy

Søndag 28 juli kl 16
“Lykkeper · Henrik Pontoppidans Fodvandring i Klitheden”
ELSE BISGAARD · Cand.mag. · lektor

Søndag 4 august kl 16
“Europa 1937 · Præludium før Ragnarok
BJØRN WANDALL · Cand.mag. · Pakhuset Krik

Søndag 11 august kl 16
“H.C.Andersen i Frankrig · Iagttagelser og Registreringer”
KJERSTIN VEDEL · ph.d. i Modehistorie

Søndag 18 august kl 16
“Cavi-art · et eventyr om to iværksættere”
Med smagsprøver og et glas
IDA og JENS MØLLER · Jens Møller Products · Herning

Søndag 25 august kl 14 (NB)
Sæsonafslutning med nyt fra kunstens verden og et glas